Dr. Luis E. Yip Baldeón

Dr. Luis E. Yip Baldeón

Especialista en Aparell Digestiu

Facultatiu especialista en Aparell Digestiu de Clínica ServiDigest de Barcelona.

Coordinador del Departament de Docència i Formació de Clínica ServiDigest – Fundació ServiDigest.

Veure currículum complet del Dr. Yip