Entrevista al Dr. Josep Merlo

Entrevistem al director de Clínica ServiDigest i President de la Fundació ServiDigest, el Doctor Josep Merlo Mas.

Parli’ns de Clínica ServiDigest.

“ServiDigest és un Centre Mèdic especialitzat en l’estudi, la prevenció i el tractament mèdic, endoscòpic i quirúrgic de les malalties digestives, metabòliques i nutricionals, amb professionals de la salut des de fa més de 40 anys.

Està format per un equip multidisciplinari d’especialistes, amb una alta qualificació i una permanent actualització científica. Per a nosaltres és fonamental el treball en equip i la formació mèdica continuada en benefici dels pacients.

Els nostres objectius diaris són oferir un tracte humà personalitzat, uns serveis professionals de qualitat i unes excel·lents instal·lacions equipades amb la tecnologia més avançada.”

Dr. Merlo

Què destacaria del Centre ServiDigest?

“Oferim als nostres pacients un equip multidisciplinari per poder estudiar i tractar les seves alteracions digestives, metabòliques i nutricionals.

Des de fa anys integrem els Serveis Mèdics i Quirúrgics de les especialitats d’Aparell Digestiu, Endocrinologia, Nutrició i Dietètica per a poder coordinar eficaçment els estudis i els tractaments d’aquestes malalties interrelacionades.”

Quin problema de Salut està augmentant a la nostra societat?

“En el nostre Centre ServiDigest tenim Unitats especialitzades per a les malalties més prevalents, però des de fa anys ens preocupa l’important increment del Sobrepès i de l’Obesitat a la nostra societat.

Per això disposem d’un Departament Mèdic-Quirúrgic específic per a l’estudi diagnòstic, la prevenció i el tractament multidisciplinari del Sobrepès i de l’Obesitat.”

Quins Serveis integren aquest Departament especialitzat en el Sobrepès i l’Obesitat?

“És fonamental disposar d’un equip multidisciplinari per poder estudiar i tractar eficaçment als pacients amb Sobrepès i Obesitat.

El nostre Departament està integrat per especialistes en Endocrinologia, Nutrició i Dietètica, Psicologia, Digestiu, Endoscòpia Bariàtrica, Cirurgia de l’Obesitat (Bariàtrica), Fisioteràpia i assessoria esportiva, Cirurgia Plàstica, Reparadora i Medicina Estètica.

Tots ells, de forma integrada, estudien, seleccionen i recomanen a cada pacient, de forma individualitzada, les millors opcions, que disposem en l’actualitat, per a la prevenció i / o el tractament de la seva alteració metabòlica i nutricional.”

Els estudis genètics poden ser útils?

“Al nostre Centre ServiDigest disposem d’una Unitat de Genètica que selecciona i recomana els Estudis-Tests Genètics específics que conjuntament amb la història clínica i l’estil de vida de cada pacient, ajuden a establir la predisposició a patir Obesitat i / o malalties Cardiovasculars relacionades i a indicar un tractament més individualitzat.”

Quins Tractaments realitzen a Centre ServiDigest per al Sobrepès i l’Obesitat?

“Els nostres Serveis d’Endocrinologia, Nutrició i Dietètica inicien els estudis metabòlics, valoren l’historial clínic i recomanen les millors opcions terapèutiques en cada cas.

En l’actualitat van apareixent nous tractaments per al Sobrepès i l’Obesitat, per això és fonamental seleccionar i informar a cada pacient del millor tractament mèdic, endoscòpic o quirúrgic, de forma personalitzada.”

Recomanen els Tractaments Endoscòpics?

“El nostre Servei d’Endoscòpia Bariàtrica, que realitza els procediments endoscòpics per al tractament del Sobrepès i de l’Obesitat en coordinació amb l’equip multidisciplinari, estudia i selecciona els tractaments endoscòpics més segurs i amb els millors resultats per a cada pacient entre les múltiples opcions que hi ha en el mercat, com la col·locació de Balons intragàstrics i les intervencions endoscòpiques amb els Mètodes POSE, Apollo, Endobarrier, etc.”

Quins Tractaments Quirúrgics indiquen en l’actualitat?

“La Cirurgia Bariàtrica disposa de diverses tècniques, segons el tipus d’obesitat, l’edat, l’hàbit alimentari i les malalties associades, com el Sleeve gastrectomy o gastroplastia Tubular, el Bypass Gàstric i el Switch o Encreuament Duodenal.

Els nostres cirurgians del Servei de Cirurgia Bariàtrica, són experts en Cirurgia de l’Obesitat i en Cirurgia Laparoscòpica.

S’informa sempre al pacient dels avantatges i inconvenients de cada procediment i es tria, entre l’equip mèdic i el pacient, la tècnica que ofereixi el millor resultat amb el mínim risc.”

Només amb els Tractaments Endoscópicos i / o Quirúrgics és suficient per a corregir el Sobrepès o l’Obesitat?

“La resposta és no.
Els procediments endoscòpics o quirúrgics són l’inici del tractament. Després de la intervenció es continua el tractament amb un Programa de canvi d’hàbits alimentaris i d’estil de vida, amb unes pautes d’alimentació protocol·litzades i un augment progressiu de l’activitat física.
Seguir totes aquestes pautes és imprescindible perquè el resultat del tractament endoscòpic o quirúrgic sigui favorable i es pugui mantenir la pèrdua de pes aconseguida a llarg termini.”

Si aconseguim perdre l’excés de pes, com podem millorar l’excés posterior de flacciditat corporal?

“El primordial és tenir clar que l’Obesitat és una patologia greu que genera malalties associades importants.
Per això hem tractar-la com un problema de salut.

Però també és important des del punt de vista de la nostra autoestima i felicitat personal, l’aconseguir sentir-se bé amb la nostra imatge, per això una vegada aconseguida la pèrdua d’excés de pes necessària, es pot realitzar una consulta amb el nostre equip del Servei de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Medicina Estètica per avaluar els resultats de forma personalitzada.”

Quan ens recomana anar a un Centre Mèdic especialitzat?

“Per ServiDigest la Medicina Preventiva és l’objectiu principal.

Per això en el nostre Centre Mèdic hem desenvolupat Programes de Salut per a la Prevenció i el Tractament del Sobrepès i de l’Obesitat.
Disposem de Revisions especialitzades per a l’estudi del Metabolisme i Nutrició i així poder detectar a temps alteracions endocrinològiques, metabòliques i nutricionals.

El tractament més eficaç és la prevenció.”