Obesitat i Sobrepès

L’Obesitat no ha de valorar-se només com un problema estètic sinó de salut.

L’Obesitat és una malaltia crònica definida com l’augment de les reserves energètiques de l’organisme en forma de greix.

El Sobrepès és una malaltia que evoluciona cap a l’Obesitat.

Per mesurar el grau de Sobrepès o Obesitat, s’utilitza l’Índex de Massa Corporal (IMC), que es calcula dividint el pes en quilograms pel quadrat de l’altura en metres. D’acord amb els criteris aprovats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), es considera que un pacient presenta Sobrepès quan el seu IMC és superior a 25 Kg / m2 i Obesitat quan és superior a 30 Kg / m2.

Segons l’OMS,  l’Obesitat és un important problema de salut pública amb una prevalença que ha augmentat en els països desenvolupats en els últims anys.

L’obesitat, la diabetis, la hipertensió i la dislipèmia són factors de risc de malalties cardiovasculars com la cardiopatia isquèmica i els accidents cerebrovasculars. D’altra banda, l’obesitat està associada a malalties de l’aparell locomotor, apnea obstructiva de la son, reflux gastroesofàgic, fetge gras i càncer entre d’altres.

No hem d’oblidar que el seu tractament inicial sempre ha d’estar orientat a la modificació de l’estil de vida. A Clínica ServiDigest comptem amb un equip multidisciplinari per al seu tractament mèdic-quirúrgic.