Epidemiologia

Sobrepès i Obesitat en xifres: Catalunya i Espanya

 

Adults amb Sobrepès a Catalunya
Adults amb Obesitat a Catalunya

Adults amb Sobrepès a Espanya

Adults amb Obesitat a Espanya

Segons la OMS al 2008, el 35% dels adults tenien Sobrepès i el 11% Obesitat.

Actualment a Espanya el 37,8% dels adults tenen Sobrepès y el 15,6% tenen Obesitat.

A 2006 a Catalunya el 39,6% tenia Sobrepès y el 16,5% tenia Obesitat.

Segons les Estadistiques Sanitàries Mundials en el 2014 la prevalència mundial de Sobrepès i Obesitat infantil ha augmentat de 5% en 1990 a 7% en 2012.

sobrepeso y obesidad en cifras