Estudi del perfil genètic

El Sobrepès i l’Obesitat són malalties d’origen multifactorial, la qual cosa implica que l’augment de pes no és degut només al tipus de dieta que seguim, a la quantitat d’exercici físic que realitzem, a l’edat o al sexe de cada persona, sinó també al nostre perfil genètic.

La composició genètica de cada persona (la informació que conté el nostre ADN) influeix en la susceptibilitat individual per guanyar pes.

En l’actualitat sabem que el 50% dels casos de Sobrepès i Obesitat i el 40% de les malalties cardiovasculars es deuen a factors genètics heretats.

Conèixer el nostre perfil genètic ens proporciona una informació clau per poder desenvolupar un programa integral de pèrdua de pes totalment personalitzat. El control del pes ens ajudarà també a prevenir i / o tractar les malalties associades al Sobrepès i Obesitat (diabetis, hipertensió, dislipèmies, esteatosi hepàtica, malalties cardiovasculars, etc.).

Clínica ServiDigest disposa d’una Unitat de Genètica per informar, seleccionar, fomentar i desenvolupar els estudis genètics que permetin recomanar als nostres pacients un tractament preventiu més personalitzat de les malalties digestives, metabòliques i cardiovasculars.

Amb la creació de la Unitat de Genètica, el nostre Departament medicoquirúrgic de Metabolisme, Nutrició i Obesitat incorpora la tecnologia més avançada per poder individualitzar, segons cada perfil genètic, les mesures preventives i / o terapèutiques més adequades per als nostres pacients.

Actualment disposem de proves de laboratori amb una sòlida base científica que estudien els gens relacionats amb l’Obesitat. L’anàlisi del perfil genètic juntament amb altres factors clínics i patològics, són de gran rellevància per identificar aquelles intervencions tant dietètiques com referència a l’estil de vida que tenen una major probabilitat d’èxit en el tractament o prevenció de l’Obesitat, Malalties associades (diabetis, hipertensió, síndrome metabòlica, esteatosi hepàtica, osteoporosi) i Malalties cardiovasculars.

Les proves genètiques s’han de fer sempre en laboratoris que garanteixin la qualitat del servei i sota recomanació mèdica.

En l’actualitat realitzem 2 Tests genètics:

NUTRIINCODE: Genotipatge de polimorfismes associats amb el risc de patir Obesitat, obesitat abdominal, malalties associades (hipertensió, diabetis, síndrome metabòlica, nivells baixos de HDL, osteoporosi), i avaluar la resposta a canvis qualitatius de la dieta i l’exercici físic, utilitzant l’ADN del pacient provinent de les seves mostres de saliva.

Nutri inCode® identificarà les característiques genètiques i podrà donar informació de gran valor que ajudarà al metge a indicar les mesures preventives i / o terapèutiques més adequades per a cada situació particular.

CARDIOINCODE Score: Genotipatge de polimorfismes associats amb el risc de patir malalties cardiovasculars, utilitzant l’ADN del pacient provinent de les seves mostres de saliva. És un Test genètic que pot complementar al NutriinCode per conèixer el risc cardiovascular.