Línies d’investigació de l’obesitat

Nutrició
Adipobiologia
Biologia molecular
Biomarcadors
Bioenginyeria
Antioxidants
Genètica
Epidemiologia
Infància i adolescència
Risc cardiovascular
Complicacions de l’Obesitat