Tractament de l’obesitat

La complexitat d’aquesta malaltia requereix un enfocament global per a la seva prevenció i tractament.

Per aconseguir la pèrdua ponderal és fonamental que el pacient estigui motivat i disposat a fer canvis en el seu estil de vida i s’han d’establir metes realistes adaptades a les necessitats individuals de cada pacient.

Es considera que fins i tot amb la pèrdua d’un 5% de pes inicial ja s’assoleixen beneficis significatius, tant en paràmetres clínics com la pressió arterial, com en paràmetres analítics com la glucèmia i el perfil lipídic.

Beneficis de la pèrdua de pes

Malaltia Beneficis de la pèrdua de pes
Diabetis Disminueix el risc de desenvolupar diabetis tipus 2.
Millora el perfil glucèmic.
Hipertensió Al perdre 1 kg disminueix la pressió arterial 1-2 mmHg.
Dislipèmia Disminueix cLDL i triglicèrids.
Augmenta CHDL.
Càncer S’associa a disminució de la probabilitat de presentar càncer relacionat amb l’obesitat.
Osteoartrosi i apnea de la son Millora deguda als beneficis mecànics.
Litiasi biliar Disminueix la formació de càlculs.

 

En tots els pacients el tractament consisteix a realitzar canvis a llarg termini com mantenir una dieta equilibrada, reduir el sedentarisme i incrementar l’activitat física. D’altra banda es valora si el pacient és tributari de tractaments farmacològics, endoscòpics o quirúrgics segons cada cas.

Per mantenir la pèrdua de pes obtinguda el pacient hauria de controlar el seu pes regularment sense abandonar els seus nous hàbits saludables ni el seu seguiment mèdic.