Avaluació fisioterapeuta – Activitat física

Planificació d’Exercici

Està àmpliament demostrat que l’activitat física a més de contribuir a la pèrdua de pes, millora la pressió arterial, el control glucèmic i el perfil lipídic pel que forma part important del tractament.

És recomanable incrementar l’activitat física a almenys 150 minuts setmanals.

En el nostre Centre Mèdic ServiDigest proposem planificar programes d’activitat física individualitzats indicades per la fisioterapeuta i supervisades per l’assessor esportiu.

Fisioteràpia i Obesitat
Serà més fàcil realitzar exercici físic si:

  • Tenim uns objectius realistes.
  • Involucrem a les persones del nostre entorn perquè ens motivin.
  • Aprofitem l’activitat quotidiana per incrementar el nivell d’activitat física.
  • Realitzem exercici de manera mantinguda, encara que de baixa intensitat.
  • Realitzem exercici físic variat.
  • Utilitzem vestuari i calçat còmode.

Exercicis de baixa intensitat
Exemples d’activitats físiques: caminar a ritme suau, moviments de braços i cames a la piscina, ciclisme a ritme molt suau.
Exemples d’activitats no esportives: netejar finestres, treure la pols als mobles, passar l’aspirador.

Exercicis de mitjana intensitat
Exemples d’activitats físiques: caminar a ritme ràpid, ciclisme a ritme suau, aeròbic suau, tennis de baixa intensitat.
Exemples d’activitats no esportives: pujar escales, ball de saló, activitat de jardineria, fregar el terra.

Exercicis d’alta intensitat
Exemples d’activitats físiques: caminar a ritme ràpid costa amunt, ciclisme a ritme alt, aeròbic a ritme alt, natació a ritme alt, tennis a intensitat moderada.
Exemples d’activitats no esportives: pujar escales a ritme ràpid, ball modern, transport de càrregues moderades.

ejercicio fisico servidigest