Avaluació – Tractament endocrí

  • Valoració antropomètrica i de composició corporal.
  • Sol·licitud d’exploracions complementàries.
  • Diagnòstic i tractament de malalties associades.
  • Prescripció de dieta i exercici.

Tractament farmacològic:
Orlistat: és l’únic fàrmac aprovat en l’actualitat per al tractament de l’Obesitat a Europa. Actua reduint l’absorció de greix.

Derivació a Nutricionista-Dietista, Psicòleg, Fisioterapeuta-Assessor digestòleg i Cirurgià segons el cas.
Seguiment periòdic.