Avaluació – Tractament psicològic

Suport Psicològic
Visita amb el nostre Psicòleg en casos de tristesa, ansietat, baixa autoestima, poca tolerància a la frustració, sensació de fracàs i poca voluntat.

Diagnòstic de trastorns de conducta alimentària.

Teràpia cognitiva conductual amb tècniques de suport.

Amb suport psicològic arribar a la resolució de problemes, establint metes i estratègies de com dur a terme una tasca o activitat, augmentar el suport social, canvis en l’entorn social, augmentar l’autocontrol sobre el pes i comportaments associats, retroalimentació sobre l’acompliment. Identificar estratègies per mantenir canvis en l’estil de vida a llarg termini.

La intervenció psicològica resulta fonamental a la gran majoria dels pacients que presenten Sobrepès i Obesitat.

Nombrosos estudis demostren que algunes variables psicològiques constitueixen factors de risc per al desenvolupament i / o manteniment d’aquesta problemàtica, i algunes d’elles poden constituir un trastorn en si mateix. Entre les més habituals destaquem:

 • Presència d’ansietat i / o depressió.
 • Episodis d’afartaments.
 • Duels complicats.
 • Presència de estressors: familiars, parella, laborals, etc.
 • Dificultats en les relacions interpersonals.
 • Estils de comunicació caracteritzats per la passivitat i / o l’agressivitat.
 • Mals hàbits en relació amb la conducta del menjar.
 • Pensaments distorsionats en relació a la pròpia imatge, el pes i el menjar.

Ens trobem davant d’un problema estètic i sobretot de Salut, el qual apareix i es manté per causes genètiques, psicològiques i ambientals. A Centre Mèdic ServiDigest treballem seguint aquest marc multicausal.

El nostre servei de Psicologia Clínica i de la Salut intervé seguint el model cognitiu-conductual, l’efectivitat està avalada científicament. Al rigor metodològic sumem el nostre tracte personalitzat, sabem que no hi ha dos pacients amb obesitat iguals.

El fracàs de realitzar nombroses dietes, posa de manifest que és imprescindible la introducció de diferents tècniques amb els objectius principals de: la modificació d’hàbits d’alimentació que permetin una major adhesió al tractament i un canvi d’actitud davant el seu problema, la millora dels pensaments sobre el propi cos, el pes i el menjar.

Així com el desenvolupar estats emocionals positius i major autonomia respecte als altres i el propi ambient.
Es tracta de desenvolupar factors protectors que ens ajudin a combatre els factors de risc.

Al Centre Mèdic ServiDigest ensenyem als nostres pacients a com perdre pes, ajustant les expectatives per no produir frustració. Sabem que això només és el tractament inicial, el més important i el repte més gran és mantenir aquesta pèrdua mitjançant l’adquisició de nous hàbits.

El servei de Psicologia Clínica i de la Salut treballa de forma coordinada i multidisciplinar amb els altres serveis mèdics per promoure aquesta millora a curt termini i sobretot consolidar-la a llarg termini.

Entre les tècniques i procediments que formen part de la intervenció psicològica, trobem:

 • Psicoeducació del Sobrepès i l’Obesitat
 • Millora de l’estil d’afrontament
 • Entrenament en habilitats socials
 • Estil de comunicació assertiu
 • Tècniques per eliminar la ingesta emocional i la síndrome d’ingesta nocturna
 • Tècniques de Relaxació i Respiració
 • Control de Claus i Reeducació de la conducta de menjar
 • Reestructuració cognitiva