Balons intragàstrics
Els Balons intragàstrics tenen un efecte restrictiu. Incrementen la sensació de plenitud, produeixen sacietat precoç i alenteixen el buidatge gàstric.

Les principals indicacions del Baló intragàstric són:

 • Pacients amb Sobrepès i Obesitat refractaris al tractament dietètic.
 • Pacients que requereixen una pèrdua de pes prèvia per reduir el risc de la intervenció quirúrgica programada.
 • Pacients amb Obesitat tipus III-IV que rebutgen o tenen contraindicada la Cirurgia bariàtrica.

Els resultats del Baló intragàstric són variables i depenen principalment de l’IMC inicial del pacient (sembla que el major % de pèrdua de l’excés de pes passa amb un menor IMC), del grau de motivació i adhesió del pacient (és important que entengui que el tractament és un ajut temporal) i del correcte seguiment del programa multidisciplinari, dietètic i de canvi d’hàbits i estil de vida. Tot això l’ha d’ajudar a conèixer les claus per mantenir posteriorment la pèrdua de pes obtinguda.

 • Baló intragàstric Orbera
 • Baló intragàstric Medsil
 • Baló intragàstric ajustable Spatz3
 • Baló intragàstric Obalon
 • Baló intragàstric Ullorex
 • Baló intragàstric Heliosphere. S’omple amb aire en lloc de sèrum fisiològic, amb més risc de desinflat.
 • Duo Baló. Es col·loquen dos balons simultanis units per un catèter.
 • Baló intragàstric The El·lipse (Allurion). És innovador però necessita més estudis i millores tècniques.
 • Baló antral semiestacionario. Necessita més estudis i millores tècniques.
 • Baló Endogast. És una pròtesi intragàstrica implantable a través d’una petita incisió a la paret abdominal i es deixa un sistema d’ajust a nivell subcutani per controlar l’ompliment del baló.