Comparativa de tractaments endoscòpics bariàtrics

Tractaments Endoscópicos bariàtrics

Balons intragàstrics Orbera – Medsil Baló intragàstric Spatz3 Baló intragàstric Obalon Baló intragàstric Ullorex
Definició Globus de silicona de 500 ml en general, farcits amb sèrum fisiològic i blau de metilè. Globus de silicona amb volum ajustable, farcit amb sèrum fisiològic i blau de metilè. Petit baló plegat en forma de càpsula. S’omple a l’estómac amb 250 cc de gas. Càpsula amb petit pilota plegat. S’expandeix a l’estómac fins a 300 cc.
Indicacions IMC >27 Kg/m2 IMC >27 Kg/m2 IMC >27 Kg/m2 IMC >27 Kg/m2
Procediment El baló s’introdueix a la cavitat gàstrica i s’extreu per endoscòpia amb sedació profunda o anestèsia, en règim ambulatori. El baló s’introdueix en la cavitat gàstrica, s’ajusta el volum si es precisa i s’extreu per endoscòpia amb sedació profunda o anestèsia, en règim ambulatori. S’ingereix per via oral, de manera que només requereix endoscòpia per a la seva extracció sota sedació profunda o anestèsia, en règim ambulatori. S’ingereix per via oral i s’elimina amb la femta, pel que no requereix endoscòpia. Tractament ambulatori.
Duració 6 mesos 12 mesos 3 mesos 1 mes
Avantatges -Afavoreix la sensació de plenitud i sacietat.
-Retarda el buidament gàstric.
-Més utilitzat fins a l’actualitat.
-Afavoreix la sensació de plenitud i sacietat.
-Retarda el buidament gàstric.
-Ajustable i més temps de tractament.
-Ingerible.
-Només requereix endoscòpia per a la seva extracció.
-Recomenat quan fa falta menor pèrdua de pes.
-És ajustable i es poden col·locar fins a 3 balons.
-Ingerible
-No requereix endoscòpia per la seva col.locació ni extracció.
-Recomenat quan fa falta menor pèrdua de pes.
Mètode POSE Mètode Apollo RECO Mètode Apollo Endo Sleeve EndoBarrier
Definició Modificació gàstrica, practicant plecs o plicaturas en zones selectives, mitjançant sutures per endoscòpia. Reparació d ‘anastomosi gastrojejunal dilatada, postcirurgía Bypass gàstric, mitjançant sutures per endoscòpia. Reducció gàstrica, disminuint la seva grandària i capacitat, de forma vertical, mitjançant sutures per endoscòpia. Tècnica malabsortiva mitjançant la col·locació endoscòpica d’una malla impermeable a duodè-jejú proximal que evita la digestió.
Indicacions IMC >=30 Kg/m2 Dilatació d’anastomosi gastrojejunal postcirurgia de Bypass gàstric. IMC >=30 Kg/m2 -Obesitat (IMC >30Kg/m2) associada a Diabetis mellitus tipus 2.
-Obesitat tipus III amb contra-indicació quirúrgica.
-Pre Cirurgía bariàtrica.
Procediment Consisteix en formar uns plecs en zones específiques de l’estómac, mitjançant sutures endoscòpiques, per reduir la seva capacitat, alentir el buidatge i augmentar la sensació de sacietat.
Per via oral endoscòpica sota anestèsia, en règim ambulatori o amb ingrés si precisa.
Consisteix en reduir l’anastomosi gastrojejunal dilatada per disminuir la seva grandària i provocar de nou sacietat, i si fa falta es pot reduir també el reservori gàstric.
Per via oral endoscòpica sota anestèsia, en règim ambulatori o amb ingrés si precisa.
Consisteix en reduir la mida de l’estómac, de forma vertical, mitjançant sutures endoscòpiques, per disminuir la seva capacitat, alentir el buidatge i augmentar la sensació de sacietat.
Per via oral endoscòpica sota anestèsia. En l’actualitat recomanem ingrés hospitalari de 24h.
Consisteix en la introducció i fixació d’una malla impermeable de 60 cm que recobreix la llum del duodè i del jejú proximal, creant una barrera interna i facilitant el pas de l’aliment sense absorbir-se.
Per via oral endoscòpica sota anestèsia.
A l’ actualitat recomenem ingrés hospitalari de 24 h. en la col·locació i règim ambulatori en l’extracció.
Duració A llarg termini A llarg termini A llarg termini 12 mesos
Avantatges -Mètode restrictiu.
-Mínimament invasiu.
-Pont a una cirurgia major en cas necessari.
-Reparació por vía oral endoscòpica.
-Mínimamente invasiu.
-Evita una reintervenció quirúrgica.
-Mètode restrictiu.
-Mínimament invasivu.
-Pont a una cirurgia major en cas necessari.
-Mètode malabsortiu temporal i reversible.
-Colocació i extracció per vía oral endoscòpica.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Haz clic en el enlace para ampliar información.

ACEPTAR
Aviso de cookies