Tractament quirúrgic – Cirurgia bariàtrica

La Cirurgia Bariàtrica està indicada en adults (> 18 anys) amb un IMC> 40 Kg / m2 (Obesitat tipus III, tipus IV i triple Obesitat) o en aquells pacients amb un IMC> 35 Kg / m2 (Obesitat tipus II) amb diabetis mellitus tipus 2 o malalties associades que presenten dificultat per al seu control amb el tractament farmacològic i els canvis en l’estil de vida.

L’objectiu del tractament quirúrgic és ajudar a aconseguir una pèrdua de l’excés de pes i un millor control de les malalties associades (Diabetis mellitus 2, Dislipèmia, HTA …).

Està demostrat que la Cirurgia de l’Obesitat-Cirurgia Bariàtrica millora la qualitat de vida, la hiperglucèmia, la hipertrigliceridèmia, la hiperuricèmia i la pressió arterial …

Els pacients sotmesos a aquest tipus de cirurgia requereixen suport i supervisió mèdica a llarg termini, i han de continuar amb un programa de seguiment multidisciplinari per ajudar-los a seguir una dieta personalitzada i a modificar els seus hàbits i estil de vida per perdre l’excés de pes.