Indicacions de la cirurgia bariàtrica

OBESITAT tipus II amb malalties associades (amb IMC 35-39,9 kg / m2)
S’ha d’avaluar individualment la tècnica de Cirurgia bariàtrica que recomanem al pacient.
Es pot valorar entre:
-Tècnica Restrictiva única: gastroplastia Tubular-Sleeve gastrectomy
versus
-Tècnica Restrictiva més Tècnica malabsortiva: Bypass Gàstric.

OBESIDAD Tipus III (Mòrbida, amb IMC 40-49,9 kg / m2)
En aquest tipus III d’Obesitat també s’ha d’avaluar individualment la tècnica de Cirurgia bariàtrica que recomanem al pacient.
Es pot valorar entre:
-Tècnica Restrictiva única: Gastroplastia Tubular-Sleeve gastrectomy
versus
-Tècnica Restrictiva més Tècnica malabsortiva: Bypass Gàstric.

OBESIDAD Tipus IV (Extrema o Superobesidad amb IMC 50 a 60 kg / m2)
En aquest tipus d’Obesitat, que presenta més risc quirúrgic, recomanem realitzar:
-Primer Una Tècnica Restrictiva: Gastroplastia Tubular-Sleeve gastrectomy.
-Segon Un programa de seguiment multidisciplinari per ajudar el pacient a seguir una dieta personalitzada i a modificar els seus hàbits i estil de vida per perdre l’excés de pes.
-Tercer En els casos que presenti una insuficient pèrdua de pes es planteja una cirurgia major amb una tècnica malabsortiva-Derivació biliopancreàtica: Switch-Cruïlla duodenal.

Super-SuperOBESIDAD (Triple Obesitat amb IMC> 60 Kg / m2)
Aquest tipus d’Obesitat per les seves característiques presenta un major risc quirúrgic, de manera que també recomanem un tractament quirúrgic que es pot realitzar en fases progressives segons l’evolució del pacient.
-Primer Una Tècnica Restrictiva: Gastroplastia Tubular-Sleeve gastrectomy.
-Segon Un programa de seguiment multidisciplinari per ajudar el pacient a seguir una dieta personalitzada ia modificar els seus hàbits i estil de vida per perdre l’excés de pes.
-Tercer En els casos que presenti una insuficient pèrdua de pes es planteja una cirurgia major amb una tècnica malabsortiva-Derivació biliopancreàtica: Switch-Cruïlla duodenal.