Baló intragàstric ajustable Spatz3

Baló intragàstric ajustable Spatz3

Balón intragástrico Spatz3

Consisteix a introduir a l’estómac, per via endoscòpica, un globus de silicona d’alta qualitat amb un sistema de vàlvula ajustable per al seu inflat amb sèrum fisiològic i desinflat, modificant la seva mida si calgués, dissenyat per romandre en la cavitat gàstrica fins a 12 mesos amb la finalitat de produir la sensació de plenitud i sacietat durant més temps.

S’extreu també per endoscòpia amb sedació profunda.

L’objectiu és el mateix que el baló intragàstric Orbera però mantenint-lo durant més mesos.