Baló intragàstric Obalon

Baló intragàstric Obalon

Balón intragástrico Obalon

Balón intragástrico Obalon

Consisteix en ingerir per via oral un petit baló, plegat i comprimit, en forma de càpsula. El baló, quan està en la cavitat gàstrica, s’omple amb 250 cc de gas (nitrogen) per mitjà d’un microcatéter que va unit a la càpsula.

No requereix endoscòpia per a la col·locació. Només requereix endoscòpia amb sedació profunda per la seva retirada.

Es manté temporalment durant 3 mesos.

Està indicat en pacients amb IMC> 27 Kg / m2 (Sobrepès grau II i Obesitat tipus I) que requereixin una pèrdua de pes d’uns 8-10 Kg.

És ajustable i es poden col·locar successivament a l’estómac fins a 3 balons, depenent de la sacietat, tolerància i progrés de la pèrdua de pes del pacient.

L’objectiu, com en els balons intragàstrics seleccionats, és ajudar el pacient a seguir una dieta personalitzada i a modificar els seus hàbits i estil de vida per perdre l’excés de pes, sempre amb un seguiment multidisciplinar.