Baló Intragàstric Endoscòpic (Orbera)

Baló Intragàstric Endoscòpic (Orbera)

Balón intragástrico BioEnterics Medsil

Baló intragàstric Orbera - Medsil

El Baló Intragàstric Endoscòpic consisteix en la introducció a l’estómac d’un globus suau, expansible i resistent de silicona, que es col·loca endoscòpicament i es deixa flotant lliurement dins l’estómac, omplint-lo parcialment i provocant la sensació de plenitud i sacietat que facilita el seguiment d’una pauta nutricional i dietètica establerta.

El gran valor del Baló Intragàstric Endoscòpic és que obliga a regular la quantitat d’ingesta, evitant que es mengi en excés i ajudant a seguir una reeducació dietètica determinada per adquirir uns hàbits dietètics i nutricionals adequats que, a més d’aconseguir perdre pes, facilitin seguir mantenint el pes perdut una vegada retirat el baló.

L’àmplia experiència ja obtinguda i les característiques de seguritat i eficàcia que suposa aquest procediment fa que sigui un tractament cada dia més freqüent.

Indicacions

Sempre sota supervisió mèdica, el Baló Intragàstric Endoscòpic o BIE està indicat en aquells casos de pacients que, havent seguit múltiples tractaments dietètics i/o farmacològics, no hagin aconseguit una reducció significativa del seu pes, pricipalment en aquells casos d’obesitat moderada i algunes situacions de sobrepès i obesitat lleu.

Les principals indicacions del Baló Intragàstric Endoscòpic són:

  • Pacients que han intentat múltiples dietes sense èxit.
  • Capacitat per a entendre els objectius del tractament i el seguiment a realitzar.
  • Criteris segons l’IMC:
  • En alguns casos de sobrepès i obesitat lleu amb IMC<30.
  • En obesitat moderada amb IMC entre 30 – 35.
  • En alguns casos d’obesitat severa amb IMC entre 35 – 40 sense malalties associades.
  • Quan l’IMC>40, el millor tractament és la cirurgia bariàtrica, encara que en determinats pacients que rebutgen la cirurgia es pot intentar utilitzar com alternativa no quirúrgica.

Col·locació

La col·locació del Baló Intragàstric Endoscòpic és un procediment senzill, ràpid i sense efectes adversos.

El procediment consisteix en col·locar per via endoscòpica (no quirúrgica) el baló desinflat dins l’estómac, omplir-lo amb una solució salina estèril i deixar-lo flotant lliurement.

És un procediment segur i ràpid, que es realitza sota sedació profunda, motiu pel qual el pacient no sent cap molèstia ni dolor.

A més, és un procediment ambulatori, de tal manera que una vegada realitzada la col·locació del baló, el pacient torna al seu domicili, podent realitzar la seva activitat habitual en els pròxims dies.

En general, és normal que els primers dies d’adaptació al baló es presentin molèsties gàstriques, nàusees i fins i tot inicialment algun vòmit, motiu pel qual ha de seguir una dieta i una medicació establertes.

És un tractament segur i les complicacions són mínimes i infreqüents, malgrat tot i atés que excepcionalment poden presentar-se, és convenient que es valori amb el metge especialista per a individualitzar-ne els riscs i informar-se adequadament.

Contraindicacions

Les principals contraindicacions consisteixen en algunes malalties digestives importants, algunes intervencions quirúrgiques prèvies, l’alcoholisme o la drogoaddicció actius, l’embaràs, alguns tractaments farmacològics i algunes malalties psiquiàtriques que el metge responsable s’encarregarà de valorar.

Durada i evolució del Baló Intragàstric Endoscòpic

El tractament amb el baló dins l’estómac és de 6 mesos. Una vegada completats, la seva extracció és igualment segura i senzilla, tornant la morfologia gàstrica a les característiques i dimensions semblants a la que presentava prèviament a la col·locació, però acostumat a uns altres hàbits alimentaris.

Encara que no es pot garantir una determinada pèrdua de pes, la taxa de bons resultats oscil·la en torn al 80% dels pacients tractats, amb una mitjana de reducció de pes entre 15 i 20 Kg, encara que variable segons les característiques i el correcte seguiment de cada persona, podent aconseguir resultats inferiors o fins i tot superiors (fins a 30 kg).

Tanmateix, els sis mesos que dura el tractament han de servir com a incentiu i motivació per a reeducar al pacient en els seus hàbits alimentaris i en el seu estil de vida, ajudant-lo així a mantenir el pes perdut.

En aquest sentit, és aconsellable plantejar un programa de manteniment del pes perdut, a ser possible controlat per especialistes en endocrinologia, nutrició, dietètica i/o psicologia si es precisa.