Bypass Gàstric

Bypass Gàstric

Bypass gástrico obesidad

Bypass Gàstric Tècnica mixta: Restrictiva i malabsortiva.

Consisteix en una major reducció de la mida gàstrica i una anastomosi gastrojejunal, aconseguint una menor capacitat de l’estómac i una malabsorció lleugera dels nutrients amb l’objectiu que el pacient se senti satisfet amb menys quantitat de menjar i aconsegueixi una pèrdua de pes més eficaç i perdurable.