Mètode APOLLO – Endo Sleeve

Mètode APOLLO – Endo Sleeve

Método APOLLO – Endo Sleeve

Mètode APOLLO – Endo Sleeve

Mètode APOLLO – OverStitch és un sistema de sutura endoscòpica amb el qual es poden realitzar en l’actualitat dos procediments endoscòpics per al tractament de l’Obesitat. Un d’ells és el

Endo Sleeve – gastroplastia restrictiva endoscòpica.

Consisteix en la realització d’una reducció gàstrica per via oral endoscòpica, sense incisions externes, en la qual sota anestèsia i amb ingrés hospitalari, es realitzen, a través d’un endoscopi terapèutic (tub flexible que s’introdueix per la boca), uns plecs en l’estómac mitjançant unes sutures endoscòpiques, per reduir la seva grandària i capacitat de forma tubular i vertical, i alentir el pas de l’aliment, provocant sacietat precoç i retardant l’aparició de sensació de fam.

L’objectiu és aconseguir una sensació de sacietat més ràpida i una disminució de la gana, ingerint menors quantitats d’aliments.

No es realitzen incisions ni ferides externes de manera que el procés de recuperació (postoperatori) després d’aquesta intervenció endoscòpica és ràpid i la tècnica segura, mantenint al pacient ingressat durant unes 24 hores.

Aquest tractament endoscòpic s’ha indicat en diferents tipus de Obesitat: Obesitat tipus I amb alguna comorbiditat o malaltia associada, Obesitat tipus II, i pacients amb Obesitat tipus III, i en alguns casos tipus IV, que rebutgin o presentin contraindicacions per a una cirurgia major.

Aquesta intervenció forma part d’un programa integral – Mètode APOLLO per ajudar el pacient a seguir una dieta personalitzada i a modificar els seus hàbits i estil de vida per perdre l’excés de pes, sempre amb un seguiment multidisciplinar.