Mètode APOLLO – RECO

Mètode APOLLO – RECO

El mètode APOLLO-OverStitch és un sistema de sutura endoscòpica amb el qual es poden realitzar en l’actualitat dos procediments endoscòpics per al tractament de l’Obesitat. Un d’ells és el RECO.

RECO – Reparació endoscòpica de l’ Anastomosi gastrojejunal post-Bypass gàstric.

Consisteix en la realització d’una reducció de l’anastomosi gastrojejunal dilatada d’una anterior cirurgia de Bypass gàstric, per via oral endoscòpica, sense incisions externes, en la qual, sota anestèsia i a través d’un endoscopi terapèutic (tub flexible que s’introdueix per la boca) , es realitzen unes sutures endoscòpiques en l’anastomosi gastrojejunal per reduir la seva grandària i alentir el pas de l’aliment, provocant de nou sacietat precoç i retardant l’aparició de sensació de fam.

En alguns casos, si es considera necessari, es pot reduir també la mida del reservori gàstric.

Amb aquesta intervenció endoscòpica s’ajuda a evitar el guany de pes postcirurgia Bypass gàstric i s’evita una nova reintervenció quirúrgica.

Es pot realitzar en règim ambulatori amb control en hospital de dia o amb ingrés hospitalari segons la clínica i evolució del pacient.

Aquesta intervenció forma part d’un programa integral per ajudar el pacient a seguir una dieta personalitzada i a modificar els seus hàbits i estil de vida per perdre l’excés de pes, sempre amb un seguiment multidisciplinar.