Mètode POSE

Método POSE

Método POSE

Mètode POSE (Intervenció Primària per Pèrdua de Pes per Endoscòpia):

Es realitza per via oral endoscòpica i sota anestèsia una modificació i reducció selectiva d’unes zones de l’estómac, practicant una sèrie de plecs o plicaturas, mitjançant unes sutures endoscòpiques, al fundus (fons) gàstric per modificar la mida de l’estómac reduint la seva capacitat i en el cos distal-antre gàstric per alentir el buidatge i afavorir la sensació de plenitud.

Es pot realitzar en règim ambulatori amb control a Hospital de dia o amb ingrés hospitalari segons la clínica i evolució del pacient.

L’objectiu és aconseguir una sensació de sacietat més ràpida i una disminució de la gana, ingerint menors quantitats d’aliments. No es realitzen incisions ni ferides externes de manera que el procés de recuperació (postoperatori) després del Mètode POSE és ràpid, poc molest i ben tolerat.

És un procediment mínimament invasiu per tractar una Obesitat establerta i també per controlar una major progressió cap obesitats més extremes.

També pot ser un tractament previ (pont) a una cirurgia major posterior si calgués.

Aquest tractament endoscòpic s’ha indicat en diferents tipus de Obesitat: Obesitat tipus I amb alguna comorbiditat o malaltia associada, Obesitat tipus II, i pacients amb Obesitat tipus III que rebutgin o presentin contraindicacions per a una cirurgia major.

Amb aquest tractament s’ha aconseguit una pèrdua d’excés de pes (PEP) clínicament important de fins a un 45% l’any de la intervenció, amb una bona satisfacció del pacient.

Aquesta intervenció forma part d’un programa integral-Mètode POSE per ajudar el pacient a seguir una dieta personalitzada i a modificar els seus hàbits i estil de vida per perdre l’excés de pes, sempre amb un seguiment multidisciplinar.